Community

Grave

Oppervlakte
27.18 km²

Inwoners
12.695 (gemeente Grave)

Drogisterijen
3

Concurrentie
4.231 inwoners per drogisterij

afbeelding drogisterij